Straffen en belonen vs. kunst en cultuur op XCL Stapsgewijs

Wanneer onze leerlingen in conflicthantering (met leerkrachten, leerlingen of andere partners) het zorgcontinuüm doorlopen hebben in brede basiszorg en in uitbreiding van zorg en onder begeleiding van de zorgcoördinator geen gepast traject kunnen doorlopen, komen deze leerlingen uiteindelijk in hiërarchische lijn terecht bij de directeur.

 

Na het doorlopen van het principe van de meerzijdige partijdigheid...

1. partij A mag zijn verhaal brengen
2. partij B mag de versie van de feiten brengen
3. de gemeenschappelijke deler wordt gezocht
4. hoe hadden we deze situatie beter kunnen aanpakken?
5. hoe pakken we deze situatie volgende keer aan?
6. en wat hebben we geleerd?

 

...geeft de directeur volgende bijkomende opdracht:

 

De betrokken leerling kiest een schilderij (zie afbeelding) uit. Dit schilderij is gekoppeld aan een leerkracht bij ons op school. De leerling krijgt de opdracht om over dat schilderij het nodige opzoekwerk te doen (de naam van de schilder wordt meegeven):

- Wat is de naam van het kunstwerk?

- In welke periode werd dit werk gemaakt?

- …

 

De leerling gaat tenslotte met zijn/haar verworven kennis naar de betrokken leerkracht om zijn/haar verhaal te doen.