Parkeeractie

In de Buntstraat is het voor schooltijd, maar vooral na schooltijd gevaarlijk druk! Heel veel parkeerplaats is er niet, dus is het vaak zoeken naar een geschikte plaats. De leden van de schoolraad hebben daarom een mooie actie op touw gezet om de ouders attent te maken op hoe belangrijk veilig parkeren is. Niet alleen voor henzelf, maar vooral voor al onze kinderen. 
Eerst kregen alle ouders een plannetje waarop alle wettelijke parkeerplaatsen aangeduid werden. Niet alleen in de Buntstraat, maar ook in de aanliggende straten. In de week daarna werd er volop campagne gevoerd. Samen met enkele kinderen van het 6de leerjaar maakten de leden van de schoolraad en vriendenkring de ouders attent op juist parkeren. Met kegels werden de 5 meterzones naast het zebrapad afgebakend en met verflijnen werden parkeerzones verduidelijkt. De campagnevoerders, verkleed als parkeerpauw, controleerden en overtuigden de andere (groot)ouders om hun auto juist te parkeren. De campagne was een succes, want tegen het einde van de week stond iedereen correct geparkeerd en werd het opzet door heel wat ouders heel positief onthaald.
De komende weken volgen er nog verschillende prikacties. Ouders en grootouders waarvan de auto's juist geparkeerd staan, verdienen een zelfgemaakte parkeerpauw om aan de achteruitkijkspiegel te hangen. Met deze campagne hoopt men alle ouders te overtuigen van het belang van juist parkeren.